Tiền cổ hình con đỉa lưu thông ở Lào, Thái

Tiền cổ hình con đỉa lưu thông ở Lào, Thái

0 đã bán

1,000,000

Tiền cổ hình con đỉa (hay lưỡi hổ) lưu thông ở Lào, Thái (1707 to 1828)

Tên gọi khác:  Lat Money, Tiger tonge money.

Chất liệu: Đồng, Kích thước: 10.6 x 2.1 cm.

Số lượng

Mô tả

https://www.vcoins.com/de/stores/calgary_coin/27/product/laos_kingdom_of_vientane_billon_lat_tiger_tongue/320965/Default.aspx